Korg nanoKEY 25 Key USB Controller Keyboard, White

Korg nanoKEY 25 Key USB Controller Keyboard, Black